Taotlusvormi täitmine

Taotluse palume saata taotlustähtajaks (01.04.2019 või 01.11.2019) taotleja organisatsiooni/grupi esindajate (vastutav isik ja kontaktisik) poolt eesti, inglise või vene keeles digitaalselt allkirjastatuna: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/
2019 aasta taotlusvormid avaldatakse lähiajal.

2018 taotlusvormi näidis eesti keeles

2018 taotlusvormi näidis vene keeles

2018 taotlusvormi näidis inglise keeles

Lisa 1: Taotleja juhis teemafookuse „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ selgitamiseks 

Lisa 2: Taotluse hindamise kriteeriumid