Tingimused

 

Projekti kestus (ettevalmistus-elluviimine-järeltegevused) 3–6 kuud
Taotlustähtajad 2018 02.04 ja 01.11
Projekti algus

02.04.2018 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.06-01.08.2018

01.11.2018 taotlustähtajaks esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 01.01.-01.03.2019

Noortekohtumise põhitegevuse kestus 3-6 päeva + reisipäevad
Partnerlus 2 või 3 partnerit
Osalejate arv 16-24 noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolis + grupijuhid (igas grupis vähemalt 8 noort + vähemalt 1 täisealine grupijuht)
Osalejate vanus 11–16 eluaastat (alates 2016. aastast võib 20% toetatud projektidest olla suunatud gümnasistidele)
Noortekohtumisele eraldatav toetus 23 eurot päevas noortekohtumisel iga osaleva  noore kohta ja grupi ühe noortejuhi kohta (noorte arv +1 noortejuht grupi kohta x noortekohtumise päevade arv = eraldatav toetus)
Taotleda saavad Mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused (või nende allasutused nt kool, noortekeskus), jt juriidilised isikud (sh sotsiaalsed ettevõtted). Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse saamise korral lepingu sõlmimise eest.
Taotlemine

Taotluse esitab 1 taotlev grupp kõigi partnerite nimel.

Taotlusvorme saab täita ja esitada SA Archimedes Noorteagentuurile eesti, vene või inglise keeles, digitaalselt allkirjastatuna läbi lingi: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/