Aruandlus

Solidaarsusprojekti toetusesaajal tuleb kõigi projekti elluviimisega seotud reeglitega hästi kursis olla. Selle jaoks vaata kindlasti juba enne projektiga alustamist üle alljärgnev info.

  1. Ülevaate olulisematest lepingulistest reeglitest, mis puudutavad raha kasutamist, aruandlust, muudatuste tegemist ja projekti nähtavust leiate siin.
  2. Projekti elluviimisel on vaja kasutada nii Euroopa solidaarsuskorpuse logo kui SA Archimedese noorteagentuuri logo. Logode valiku leiate siit: ESK logod, SANA logod
  3. Kõik Euroopa solidaarsuskorpuse programmist toetuse saanud projektide tegijad peavad 60 päeva jooksul pärast projektiperioodi lõppu esitama lõpparuande koos nõutud lisadega.  Erasmus+ programmi esitatud projektide aruandlus toimub online keskkonnas, mis kannab nime Mobility Tool+ (edaspidi MT+) ja asub siin. Aruandevormi võib täita eesti või inglise keeles.