Mis on solidaarsuskorpus

Mis on Euroopa Solidaarsuskorpus (ESK)?

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus programm, mis annab võimaluse Euroopa noortele ja organisatsioonidele rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jne valdkondades.

Tänaseks on juba 76 000 noort väljendanud huvi solidaarsusmeetmete vastu Euroopas ning liitunud ESK programmiga, kellest ligikaudu 9000 on juba alustanud oma tegevust ühiskondliku mõjuga projektides.

Mis on Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) eesmärk?

Euroopa Liidu programmi Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärgiks on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesandeks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

ESK annab noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, solidaarsusprojektide ellukutsumiseks või Euroopa kogukondadele ja inimestele kasulike projektides osalemiseks nii oma koduriigis kui ka välismaal. Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt toetatavad projektid võivad kesta 2–12 kuud.

Näiteks saab osaleda projektides, mis on seotud võrdsete võimaluste loomisega, keskkonnakaitse ja loodusõnnetuste ennetamise või katastroofijärgse taastamistööga, abistamisega varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses või kogukondades erinevate sotsiaalküsimustega tegelemisega.

Kellele on Solidaarsuskorpus mõeldud?

ESK ühendab noored organisatsioonidega ühise eesmärgi nimel. ESK programmides saavad osaleda noored vanuses 18-30 eluaastat, aga korpusega saab liituda juba 17-aastaselt. Korpusega liituma on oodatud kõik sotsiaalselt vastutustundlikud organisatsioonid, kes soovivad panustada noorte ja ühiskonna arengusse.

Vabatahtlikku tegevusse või praktikaprojektidesse registreeruda saavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigi seaduslikud elanikud või kodanikud. Sõltuvalt projektist võivad kehtida täiendavad piirangud seoses vanuse, seadusliku elukoha või kodakondsusega.

Loe lähemalt ESK võimalustest