Noortele

Näited varasematest projektidest


Euroopa Solidaarsuskorpus pakub noortele vanuses 18-30 võimalusi kolmes valdkonnas:

  • kohalikud solidaarsusprojektid;
  • vabatahtlik teenistus Euroopa Liidu riikides või kaugemal;
  • töö- ja praktikaprojektid Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides.

Mis võimalused annab mulle liitumine Euroopa Solidaarsuskorpusega?

ESK programm võimaldab noortel aidata, õppida ja areneda osaledes erinevates projektides, mis on seotud näiteks loodusõnnetuste ennetamise või katastroofijärgse taastamistööga, abistamisega varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses või kogukondades erinevate sotsiaalküsimustega tegelemisega.

Euroopa Solidaarsuskorpuse projektis osalemine on märkimisväärne saavutus iga noore inimese jaoks, kes soovib anda oma panuse ühiskonnale tähendusrikka tegevuse kaudu. See avab sulle uusi uksi tulevikus, andes eelise kõrgkooli sisseastumisel või mõnele töökohale kandideerimisel.

Pärast projektis osalemist on sul õigus saada tunnistus, mis kinnitab sinu osalemist, mida saad kasutada kandideerides mõnele töökohale või jätkates oma õpinguid.

Euroopa Solidaarsuskorpuses saad lisaks tulevastele karjääriga seotud väljavaadetele ka muude hüvede paketi, mis sõltub projektist, kus sa osaled. See sõltub ka sellest, kas osaled korpuse raames vabatahtlikus tegevuses või tööprojektis.

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 30. aprillil 2019 kell 13.00.