Kohalikud solidaarsusprojektid

Märkasid probleemi oma kodukohas ja Sul on idee selle lahendamiseks?
Pane oma idee kirja ja taotle projekti elluviimiseks rahastust kuni 6500 €
Rahastustaotluste tähtajad on veebruaris, aprillis ja oktoobris. Ideid esitada ja tagasidet küsida saad aga aastaringselt. Nõustame Sind ka projekti kirjutamisel ja rahastuse taotlemisel.

Euroopa Komisjoni algatusel ellu kutsutud kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojektid aitavad paremini mõista Euroopa-üleseid teemasid ja väljakutseid, võimaldades samal ajal panustada noori puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil. Projekti elluviimine arendab noortes algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning annab väärtusliku mitteformaalse õppekogemuse, mis on kasuks edaspidisel haridusteel ja karjäärivalikul.

Solidaarsusprojektide üldised põhimõtted:

  • projekti idee autoriteks on noored (minimaalselt 5 noort vanuses 18-30),
  • noortegrupp valib projektile sobiva teema vastavalt sellele, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab,
  • valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada,
  • noored ise vastutavad tegevusprogrammi elluviimise eest,
  • noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa läbi tugitegevuste (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms)

Solidaarsusprojektide eesmärgiks on:

  • pakkuda noortele lihtsaid võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks;
  • edendada noorte sotsiaalset närvi ja aktiivset osalust ühiskonnas;
  • toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut,
  • täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

Oma ideed saavad esitada 5-liikmelised meeskonnad, kelle seast valib žürii välja parimad ideed, mille elluviimist rahastatakse aasta jooksul kuni 6500 euroga.

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00.

Järgmine projektide esitamise tähtaeg on 1. oktoobril 2019 kell 13.00.

Soovitame kindlasti kasutada eelnõustamise võimalust, et saada oma projektiideele tagasisidet ja soovitusi, kuidas taotlust veelgi paremaks teha ja rahastamise võimalust suurendada. Vali üks võimalus kahest: tule oma ideest rääkima SANA kontorisse Tallinnas või saada oma idee kirjeldus vabas vormis aadressile noored@noored.ee. Kui soovid tulla silmast-silma konsultatsiooni, siis paku välja endale sobiv aeg vahemikus 9.00-17.00 kirjutades aadressil noored@noored.ee. Hea nõu aitab teha parema projekti!

Vaata videost soovitusi solidaarsusprojekti tegemiseks:

JÄRGMISE TÄHTAJANI JÄÄNUD:

päeva
0
-11
-4
tundi
-1
-2
minutit
0
-6
sekundit
0
-6

Taotlemine

Vaata lisaks:

Taotluste hindamise kriteeriumid

Tüüpvead taotlustes

Aruandlus

Vaata solidaarsusprojektide üldiseid tingimusi ja rahastamise reegleid
Taotluse esitamiseks tutvu samm-sammuliste juhistega.
Sirvi kasulikku käsiraamatut, mis aitab noorteprojekti põhjalikult ette valmistada.
Loe lisaks varem tehtud edukatest noortealgatustest: Garaažikino“, „Läbi kogemuste tolerantseks“, „Energia ja noored“, „Narva Teatri Pere“.

Näited varasematest projektidest