Kohalike solidaarsusprojektide toetamine

Solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme. Oma idee saavad esitada minimaalselt 5-liikmelised grupid vanuses 18-30. Noortele võivad toeks olla nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonid, kes esitavad projektitaotluse noortegrupi nimel. Organisatsiooni roll peab aga piirduma praktilise toega (dokumendihaldus, eelarve jälgimine jms), et noored saaksid ise vastutada projekti sisuliste tegevuste planeerimise ja elluviimise eest. 

Solidaarsusprojektide üldised põhimõtted:

  • projekti idee autoriteks on noored (minimaalselt 5 noort vanuses 18-30),
  • noortegrupp valib projektile sobiva teema vastavalt sellele, milline ühiskondlik probleem või valupunkt neid kõige rohkem kõnetab,
  • valitud ühiskondlikku probleemi püütakse erinevate tegevuste kaudu lahendada,
  • noored ise vastutavad tegevusprogrammi elluviimise eest,
  • noortele võib olla toeks projektinõustaja, kes aitab projekti õnnestumisele kaasa läbi tugitegevuste (nt noorte motiveerimine, õpikogemuse analüüs jms).

Solidaarsusprojektide eesmärgiks on:

  • pakkuda noortele lihtsaid võimalusi solidaarsustegevustes osalemiseks;
  • edendada noorte sotsiaalset närvi ja aktiivset osalust ühiskonnas;
  • toetada noorte isiklikku, haridusalast, sotsiaalset ja ühiskondlikku arengut,
  • täita ühiskondlikke vajadusi ja tugevdada kogukondi, eriti maapiirkondades.

Vaata videost soovitusi solidaarsusprojekti tegemiseks:

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 1. oktoobril 2019 kell 13.00.

Soovitame kindlasti kasutada võimalust saada oma projektiideele tagasisidet ja soovitusi, kuidas taotlust veelgi paremaks teha ja rahastamise võimalust suurendada. Vali üks võimalus kahest: tule oma ideest rääkima SANA kontorisse Tallinnas või saada oma idee kirjeldus vabas vormis aadressile noored@noored.eeKui soovid tulla silmast-silma konsultatsiooni, siis paku välja endale sobiv aeg vahemikus 9.00-17.00 kirjutades aadressil noored@noored.ee. Hea nõu aitab teha parema projekti!

Taotlemine

Vaata lisaks:

Taotluste hindamise kriteeriumid

Tüüpvead taotlustes

Aruandlus

Vaata solidaarsusprojektide üldiseid tingimusi ja rahastamise reegleid
Taotluse esitamiseks tutvu samm-sammuliste juhistega.
Sirvi kasulikku käsiraamatut, mis aitab noorteprojekti põhjalikult ette valmistada.
Loe lisaks varem tehtud edukatest noortealgatustest: Garaažikino“, „Läbi kogemuste tolerantseks“, „Energia ja noored“, „Narva Teatri Pere“.

Kui soovid liituda solidaarsuskorpusega ja sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust noored@noored.ee või telefonil 697 9236.