Noorte saatmine vabatahtlikku teenistusse

Organisatsioonid saavad samuti panustada saates noori vabatahtlikku teenistusse.

Vabatahtlikus teenistuses on töötanud üle 1100 Eesti noore. Kõige rohkem noori on olnud teenistuses Gruusias, järgnevad Makedoonia, Prantsusmaa ja Hispaania. Populaarseim valdkond on noorsootöö.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul vabatahtlikus töös oma kodumaal või mõnes teises riigis. Vabatahtlikku teenistust on erinevatest Euroopa Liidu programmidest rahastatud juba rohkem kui 20 aastat.

Vabatahtlikele on programmi poolt kaetud kõik reisi-, majutus- ja elamiskulud, samuti makstakse vabatahtlikule taskuraha ja tagatakse kindlustuskate kogu tegevuse kestuse ajal. Kõik vabatahtlikud saavad asjakohased koolitused enne tegevuse algust ning ka tegevuspaika kohale jõudes.

Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema vastav kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgist on võimalik taotleda aastaringselt ja see protsess võtab aega umbes 2 kuud.

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kui kvaliteedimärgis on olemas, saab esitada projekti vabatahtlike välismaale saatmiseks ja rahastuse taotlemiseks. Organisatsioon võib valida, kas olla ise rahastuse taotlemise ja järgneva asjaajamise eest vastutav või delegeerida see ülesanne mõnele tugiorganisatsioonile. Kui organisatsioon soovib Eesti noori välismaale saata, siis enamasti esitatakse projekt ja taotletakse rahastust vastuvõtva organisatsiooni poolt selles riigis, kuhu vabatahtlik tööle läheb. Sellegipoolest võib taotluse esitada ka SA Archimedese Noorteagentuurile.

Rahastuse taotlemine

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 1. oktoobril 2019 kell 13.00.

Kui soovid liituda solidaarsuskorpusega ja sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust noored@noored.ee või telefonil 697 9236.