Töö- ja praktikaprojektid

Organisatsioonidel on võimalus kaasata noori praktikale või tööle ja toetada seeläbi noorte tööhõivet Euroopas.

Euroopa Solidaarsuskorpuse praktika- ja töövõimalused aitavad leida abikäsi organisatsioonidesse, mis tegelevad oluliste ühiskondlike väljakutsete lahendamisega ja mille igapäevasel tegevusel on selge sotsiaalne mõõde. Praktikante ja töötajaid saavad võtta nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris tegutsevad asutused ja organisatsioonid, kes edendavad oma tegevuse kaudu solidaarsust ehk loovad positiivset muutust ühiskonnas. Programm aitab

  • leida noori nendele tööpositsioonidele, kus on pidev tööjõupuudus
  • kaasata noori spetsialiste
  • tuua organisatsiooni uusi ideid, töövõtteid ja inspiratsiooni teistest riikidest või ka Eesti-siseselt.

Noortele annavad praktika- ja tööprojektid hea võimaluse tööalaste oskuste arendamiseks ning töötamiseks kas koduriigis või välismaal omale südamelähedases valdkonnas. Noored saavad panustada oma aega ja teadmisi ühiskondlike väärtuste loomisesse, saades seejuures piisavalt tuge programmi toetussüsteemi ja koolituste näol ning teenides oma töö eest ka õiglast palka.

Praktika- ja tööprojektides osalejatega sõlmib vastuvõttev organisatsioon töölepingu ja maksab praktika- või töötasu vastavalt Eesti seadusandlusele.

Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema vastav kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgist on võimalik taotleda aastaringselt ja see protsess võtab aega umbes 2 kuud.

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kui kvaliteedimärgis on olemas, saab esitada projekti praktikantide ja töötajate vastuvõtmiseks ning rahastuse taotlemiseks. Organisatsioon võib valida, kas olla ise rahastuse taotlemise ja järgneva asjaajamise eest vastutav või delegeerida see ülesanne mõnele tugiorganisatsioonile. Tugiorganisatsioone praktika- ja töövaldkonnas veel palju ei ole, aga SA Archimedese noorteagentuur toetab kõiki huvilisi kvaliteedimärgise taotlemisel. Andke meile oma huvist märku või lugege täpsemini rahastuse taotlemise kohta allpool.

Rahastuse taotlemine

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 1. oktoobril 2019 kell 13.00.

Kui soovid liituda solidaarsuskorpusega ja sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust noored@noored.ee või telefonil 697 9236.