Vabatahtlike noorte vastuvõtmine

Eesti organisatsioonid saavad Euroopa Solidaarsuskorpusega liituda, kaasates vabatahtlikke noori Eestist, Euroopast või naabruspiirkonnas asuvatest riikidest. Programm on avatud nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonidele.

Kokku on Eestis töötanud üle 1000 välisriigi vabatahtliku. 2014-2018 alustas Eestis vabatahtlikku teenistust 420 eri riikide noort, kellest enamik tegutsesid noorsootöö, hariduse, sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul vabatahtlikus töös oma kodumaal või mõnes teises riigis. Vabatahtlikku teenistust on erinevatest Euroopa Liidu programmidest rahastatud juba rohkem kui 20 aastat.

Organisatsioonidele pakub vabatahtlike kaasamine uusi ideid, meetodeid ja abikäsi oma sihtide elluviimisel. Aktiivsed vabatahtlikud toovad kohalikku kogukonda värskeid tuuli, laiendavad silmaringi ja teevad vabatahtliku töö väärtuse kõigile nähtavaks. Lisaks on programmis osalevatel organisatsioonidel suurepärane võimalus laiendada oma koostööpartnerite võrgustikku nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Vabatahtlikele on programmi poolt kaetud kõik reisi-, majutus- ja elamiskulud, samuti makstakse vabatahtlikule taskuraha ja tagatakse kindlustuskate kogu tegevuse kestuse ajal. Kõik vabatahtlikud saavad asjakohased koolitused enne tegevuse algust ning ka tegevuspaika kohale jõudes.

Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema vastav kvaliteedimärgis. Kvaliteedimärgist on võimalik taotleda aastaringselt ja see protsess võtab aega umbes 2 kuud.

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kui kvaliteedimärgis on olemas, saab esitada projekti vabatahtlike vastuvõtmiseks ja rahastuse taotlemiseks. Organisatsioon võib valida, kas olla ise rahastuse taotlemise ja järgneva asjaajamise eest vastutav või delegeerida see ülesanne mõnele tugiorganisatsioonile. Tugiorganisatsioone on Eestis mitmeid ja nad on valmis taotluse esitamise ja asjaajamise enda kanda võtma.

Rahastuse taotlemine

2019. aastal on kolm taotlustähtaega: 13. veebruar, 30. aprill ja 01. oktoober.
Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Järgmine võimalus oma projekt esitada on 1. oktoobril 2019 kell 13.00.

Kui soovid liituda solidaarsuskorpusega ja sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust noored@noored.ee või telefonil 697 9236.