Rahastuse taotlemine

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus online-keskkonnas selleks ette nähtud tähtajaks  13. veebruaril, 30. aprillil või 01. oktoobril.

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

  1. Logige taotlusvormide lehele sisse oma EU kasutajanimega.
  • Kui soovite vabatahtlikke vastu võtta või välismaale saata, siis valige vorm “ESC11 Volunteering Activities (vabatahtlik teenistus)”.
  • Kui soovite kaasata noori praktikandiks või tööle, siis valige vorm „ESC21 Traineeships and Jobs (praktika- ja tööprojektid)“.

2. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt. Kõige lõpus lisage taotleja kinnitus (Declaration of honour) ja iga tegevuse kohta eraldi tegevuskava. Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektroonselt SA Archimedese noorteagentuuri.

3. Veenduge, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutused, mittetulundusühingud vms) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav Äriregistris staatusega “esitatud”. Selle puudumine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

4. Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võib taotleja kahe tunni jooksul pärast ametliku taotluse esitamise tähtaega saata taotluse e-postiga koos kõikide lisadokumentidega Noorteagentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt(print screen), kus on näha ülevaade veateatest, mis tõendab, et taotlust ei olnud võimalik elektrooniliselt esitada. Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust liisi.erlang-selgal@archimedes.ee või tel 69 79 238.

5. Projektid läbivad nii tehnilise kontrolli kui sisuhindamise, mis võtab kokku aega umbes 2,5 kuud. Projektid saavad alata 3 kuud pärast taotlustähtaega ja vabatahtlik teenistus algab üldjuhul kõige varem 1 kuu pärast projekti algust.

Järgmine rahastustaotluse esitamise tähtaeg on 13. veebruaril 2019!