Taotluste hindamise kriteeriumid

Taotluste hindamine toimub Euroopa Komisjoni poolt solidaarsusprojektidele seatud hindamiskriteeriumite alusel. Iga taotlust hindavad eksperdid 1-100 punkti skaalal ja ainult taotlused, mis on saanud igas hindamiskategoorias üle 50% võimalikest punktidest ja kokku vähemalt 60 punkti, kvalifitseeruvad rahastamisele. Sellegipoolest ei saa kõik üle 60 punktised projektid automaatselt rahastust, vaid taotlused järjestatakse pingerea alusel ja hindamiskomisjon valib välja parimaid projektid, mis etteantud eelarvesse mahuvad. 2018. aasta oktoobri tähtajal rahastati näiteks 29 solidaarsusprojekti taotlust.

Tutvu hindamiskriteeriumitega siin ja mõtle, kas sinu taotluses on kõik need aspektid piisavalt läbimõeldud, et saada maksimumpunktid.