Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

SA Archimedese noorteagentuur otsib programmile Hooliv klass juhti

SA Archimedese noorteagentuuri meeskond töötab selle nimel, et iga noor hooliks endast ja maailmast. Alates 2014. aastast viime ellu programmi Hooliv klass, eesmärgiga soodustada noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist 6.-7. klassides ning olla toeks klassidele, mis hetkel veel ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilased ei tunne ennast koolis hästi.

Otsime 2020. aastaks oma meeskonda hoolivat ja tegusat inimest, kellega koostöös käesoleva aasta plaanid hästi ja mõjusalt ellu viia.

Otsime programmijuhti, kelle ülesandeks on:

 • koordineerida programmi 2020. aasta tegevusi, eelarvet ja koolitajate tööd;
 • juhtida ja viia läbi 2020. aasta koolide valikuprotsessi;
 • koordineerida koolituste (2 täiskasvanute ja 10 noortekoolitust) elluviimist ja suhtlust osalevate koolidega;
 • planeerida ja viia ellu programmi kasutanud osalejate kokkutulek koostöös koolitajatega;
 • panustada programmi administratiivsete tegevuste elluviimisesse;
 • hankida koostöös SANA assistendiga koolitusteks vajalikke koolituskohti ja -vahendeid;
 • viia koostöös uurijaga läbi programmi mõju analüüs;
 • koostada 2020. aasta jaoks vajalikud aruanded.

Sul on head eeldused, kui:

 • soovid panustada hoolivama koolikeskkonna ja ühiskonna kujunemisesse;
 • oled ise hooliv, koostööd ja mitmekesisust ning avatust väärtustav,
 • omad koostöö kogemust noorsootöötajate ja õpetajatega;
 • oled oma tegevuses iseseisev ja kohusetundlik;
 • oled hea suhtleja ning koostöösuhete looja ja hoidja;
 • omad administratiivtöö oskuseid (sul on kokkupuude WebDesktop keskkonnaga) ja valmisolekut sellega tegelemiseks;
 • omad projekti- või programmijuhtimise kogemust;
 • omad teadmist/kokkupuudet programmiga Hooliv klass.

Pakume võimalust olla seotud koos oma valdkonna spetsialistidega ühe Eestis väljatöötatud sekkumisprogrammi elluviimisega ja mõjusate tulemuste saavutamisega; töötamiseks paindlikke tingimusi; hoolivaid ja motiveeritud kolleege ning võimalust midagi päriselt muuta.

Kandideerimiseks saada:

CV koos motivatsiooni ja varasemate kogemuste tutvustusega, lähtuvalt programmijuhile seatud ootustest
arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega e-posti aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee hiljemalt 01.04.2020.

Pakkumiste hindamisel hindame pakkuja kompetentsust ja varasemat kogemust (70 punkti) ja pakkumise hinda ilma maksudeta (30 punkti, arvestusega vähim on parim).

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse võlaõiguslik leping perioodiks 05/2020-31.12/2020. Eduka koostöö puhul võib osapoolte kokkuleppel pikendada lepingut täiendava kalendriaasta ulatuses. Indikatiivne töökoormus nädalas on 8-20 tundi, suurem töökoormus langeb aasta lõpu perioodi, kui toimub programmitegevuste elluviimine.