Fookuses: Euroopa Solidaarsuskorus

Euroopa Komisjoni poolt anti 2016. aasta lõpus välja lühiülevaade: Fookuses Euroopa Solidaarsuskorpus.

Dokument annab hea ülevaate sellest, mis Euroopa Solidaarsuskorpus on ning milliseid võimalusi see noortele ja organisatsioonidele pakub.

Täpsemalt saab lugeda ka meie kodulehe alajaotusest: Euroopa solidaarsuskorpus.